(Młodszy/a) Asystent/ka Projektanta Instalacji Elektrycznych

(Młodszy/a) Asystent/ka Projektanta Instalacji Elektrycznych

(Graduate) Electrical Engineer

(Молодшийпомічни) Інженер-електрик

o Buro Happold 

Buro Happold jest niezależnym, międzynarodowym biurem projektowym, przez swoich klientów określanym jako „zaangażowane”, „innowacyjne” i „partnerskie”. W ciągu wielu lat działalności w dynamicznie zmieniającym się świecie, Buro Happold stało się synonimem kreatywnych oraz wartościowych rozwiązań inżynieryjnych dla budynków i miast. Nasze projekty znajdują się na każdym kontynencie i pracujemy z największymi międzynarodowymi biurami architektonicznymi. Globalna społeczność doświadczonych inżynierów Buro Happold oferuje inteligentne rozwiązania dla budynków i miast, które mają na celu rozwiązanie największych, współczesnych problemów miejskich.

Oddział w Polsce, założony w 1997 roku w Warszawie, zatrudnia obecnie ponad 120 inżynierów i konsultantów. Jako pionierzy projektowania ukierunkowanego na użytkownika, jesteśmy w stanie przywrócić energię życiową przestrzeniom i wprowadzać nowe technologie poprawiające wykorzystanie miejsca, skuteczność procesów i zapewniających dobre wrażenia osób odwiedzających. Poprzez pracę w różnorodnych środowiskach, gdzie przestrzeń często jest nagrodą i przesądza o wygodzie użytkownika, a samopoczucie i bezpieczeństwo są- priorytetami, łączymy projektowanie ze skutecznością operacyjną, co daje naszym klientom jasne i wymierne wyniki, a ostatecznie zwiększa niezawodność, wyniki i wartość ich budynków. Więcej informacji na stronie www.burohappold.com

Buro Happold — незалежне міжнародне дизайнерське бюро, яке клієнти описують як «віддане», «інноваційне» та «партнерське». Протягом багатьох років роботи в світі, що динамічно змінюється, Buro Happold став синонімом креативних і цінних інженерних рішень для будівель і міст. Наші проекти розташовані на всіх континентах, і ми співпрацюємо з найбільшими міжнародними архітектурними бюро. Глобальна спільнота досвідчених інженерів Buro Happold пропонує інтелектуальні рішення для будівель і міст, які спрямовані на вирішення найбільших сучасних міських проблем.

Філія в Польщі, заснована в 1997 році у Варшаві, наразі налічує понад 120 інженерів та консультантів. Як піонери в проектуванні, орієнтованому на користувача, ми можемо відновити життєву енергію в внутрішніх просторів і впровадити нові технології, які покращують використання простору, ефективність процесів, які створюють хороший досвід для відвідувачів. Працюючи в різноманітних середовищах, де простір часто є винагородою і вирішальним фактором для комфорту користувача, а благополуччя та безпека є пріоритетами, ми поєднуємо проектування з операційною ефективністю, що дає нашим клієнтам чіткі та вимірні результати, і в кінцевому підсумку підвищує надійність, продуктивність і значимість їх будівель. Для отримання додаткової інформації відвідайте www.burohappold.com

Type of contract
Permanent
Grade
Engineer, Graduate
Area of Expertise
Building Environment
Region
Europe
Office / Project Location
Warsaw
Ref No
4718

Jak będzie wyglądać Twoja praca? 

 • Będziesz pracować w zespole projektowym pod kierunkiem starszego inżyniera prowadzącego (projektanta), współpracując także z innymi branżami w obrębie realizowanego projektu; 
 • Do Twoich typowych zadań będzie należało opracowywanie dokumentacji dla różnych faz projektu (m. in. instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych), wprowadzanie zmian w istniejących rysunkach (przy użyciu oprogramowania AutoCAD oraz Revit®), wykonywanie i sprawdzanie obliczeń, specyfikacji urządzeń, dbanie o utrzymanie standardu rozwiązań firmowych; 
 • Jako inżynier będziesz rozwiązywać ciekawe i złożone problemy techniczne rozwijając w ten sposób swoje umiejętności.  

Як буде виглядати ваша робота?

 • Ви будете працювати в проектній групі під керівництвом старшого провідного інженера (дизайнера), а також співпрацюватимете з інженерами інших галузей в рамках проекту;
 • Ваші типові завдання включатимуть розробку документації для різних етапів проекту (включаючи електричні та телекомунікаційні установки), внесення змін до готових креслень (за допомогою програмного забезпечення AutoCAD і Revit®), виконання та перевірку розрахунків, специфікацій пристроїв відповідно до стандартів компанії;
 • Як інженер ви будете вирішувати цікаві та складні технічні завдання, розвиваючи свої навички.

Nasze oczekiwania wobec Ciebie: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu elektryki lub elektrotechniki;  
 • Pierwsze lub kilkuletnie (2+) doświadczenie zawodowe w pracy związanej z projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych;  
 • Znajomość oprogramowania typu CAD, BIM oraz MS Office (w szczególności Excel);  
 • Dobra znajomość języka angielskiego (B2), w tym także w zakresie technicznym;  
 • Rozwinięte umiejętności interpersonalne (w tym pracy w zespole); 
 • Twoim dodatkowym atutem będzie: znajomość języka niemieckiego (B2), znajomość międzynarodowych standardów i norm projektowania. 

Наші очікування щодо вас:

 • Вища технічна освіта в галузі електротехніки або електротехніки;
 • Перший або кількарічний (2+) професійний досвід роботи з проектування електро- та телетехнічних установок;
 • Знання програмного забезпечення CAD, BIM та MS Office (особливо Excel);
 • Хороше володіння англійською мовою (В2), також у технічній сфері;
 • Розвинені навички міжособистісного спілкування (включаючи командну роботу);
 • Вашою додатковою перевагою буде: знання німецької мови (В2), знання міжнародних стандартів та норм проектування.

A z naszej strony oferujemy Tobie: 

 • Stabilność zatrudnienia (umowa o pracę) w połączeniu z elastycznością (elastyczny harmonogram pracy i możliwość pracy zdalnej); 
 • Doskonałą lokalizację biura w centrum Warszawy i dobrze zaprojektowane przestrzenie biurowe, w tym także świetnie zaopatrzoną kuchnię i pyszną kawę; 
 • Bogaty pakiet benefitów obejmujący: prywatną opiekę medyczną (Medicover) w 100% finansowaną przez pracodawcę, kartę MultiSport Plus dofinansowaną w 50% albo punkty w Kafeterii MyBenefit, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Program Wsparcia Pracowników (EAP), nieodpłatny dostęp do platformy internetowej do nauki języka angielskiego i niemieckiego (poziomy A1-C2), wewnętrzne szkolenia i warsztaty, webinaria oraz hackathony

Ми пропонуємо Вам:

 • Стабілну зайнятість (трудовий договір) у поєднанні з гнучкістю (гнучкий графік роботи та можливість дистанційної роботи);
 • Ідеальне розташування офісу в центрі Варшави та добре продумані офісні приміщення, включаючи добре укомплектовану кухню та смачну каву;
 • Багатий соційльний пакет, що включає: приватне медичне обслуговування (Medicover) 100% фінансоване роботодавцем, картку MultiSport Plus, співфінансовану на 50% або бали в MyBenefit Cafeteria, плани капіталу для працівників (PPK), програму підтримки працівників (EAP), безкоштовний доступ до сайту-платформи для вивчення англійської та німецької мов (рівні A1-C2), внутрішніх тренінгів та майстер-класів, вебінарів та хакатонів;